Co robimy?


Współpracujemy ze Stacjami Kontroli Pojazdów poprzez:
- udzielenie pomocy merytorycznej już działającym SKP,
- pomoc przy projektowaniu i wyposażaniu nowych SKP,
- pomoc przed roczną kontrolą stacji z ramienia starostwa,
- weryfikację i przygotowanie SKP (łącznie ze sporządzeniem wniosku do TDT) w celu uzyskania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacjiz wymaganiami odpowiednimi do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.
 
Szkolimy diagnostów, kandydatów na diagnostów samochodowych, certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych i maszynowych.