OfertaNazwa usługi

Cena netto

Pakiet standardowego oprogramowania stacji kontroli pojazdów - BATECH-CENTRUM wraz z serwisem i aktualizacjami

równowartość 3 okresowych badań technicznych za samochód osobowy – kwartalnie

Instalacja modułu SMS dla SKP

300zł jednorazowo

Instalacja modułu czytnika dowodów rejestracyjnych (cena nie obejmuje czytnika)

300 zł jednorazowo

Instalacja oprogramowania na nowej stacji

200 zł jednorazowo

Zdalny serwis

150 zł miesięcznie

Aktualizacja programu BATECH- CENTRUM

300 zł jednorazowo

Weryfikacja SKP (przygotowanie do odbioru przez TDT)

700 zł jednorazowo

Powtórna weryfikacja SKP

500 zł jednorazowo

Pakiet nowych aktów prawnych przesyłanych do klienta drogą internetową

300 zł rocznie

Projekty specjalne na zlecenie SKP

Indywidualna negocjacja

Indywidualna pomoc dla SKP

500 zl plus dojazd / jednorazowo

Doradztwo przy modernizacji i budowie stacji kontroli pojazdów

500 zł plus dojazd / jednorazowo

(lub indywidualnie w zależności od zakresu pomocy)Umowy licencyjne na program dla SKP podpisywane są na okres 5 lat. W przypadku krótszego okresu wymagana jest indywidualna konsultacja cen. Istnieje możliwość zakupu pakietu autoryzacji stacji kontroli pojazdów przez Centrum Szkolenia Diagnostów i Rzeczoznawców, obejmującego pakiet oprogramowania dla SKP, moduł SMS, moduł czytnika dowodów rejestracyjnych, pakiet nowych aktów prawnych oraz aktualizacje programu BATECH – CENTRUM w cenie trzech badań technicznych miesięcznie.


Szkolenia dla diagnostów:

Szkolenia dla kandydatów na diagnostów obejmują pełny zakres szkolenia, które umożliwia przystąpienie do egzaminu w Transportowym Dozorze Technicznym (lub wybrane części przy uzupełnianiu uprawnień) w celu uzyskania uprawnień diagnosty samochodowego.
Szczegółowy harmonogram w dziale szkolenia i konferencje.

Cena za V działów programu szkolenia – 2100zł .

OFERUJEMY SPRZĘT NA SKP.