Szkolenia i konferencje


 

Nazwa szkolenia: Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających posiadane uprawnienia.

Ilość godzin szkolenia: 117 godzin lekcyjnych co stanowi 87 godzin zegarowychTermin najbliższego szkolenia: 14.10.2019 r. 

 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA SZKOLENIA W TRYBIE WEEKENDOWYM.
najbliższy planowany termin zajęć 09.11. 2019 r
 

Podana liczba godzin stanowi godziny zegarowe.


Dzień szkolenia

Temat zajęć

Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć

Liczba godzin

Osoba prowadząca

14.10.2019

Szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu,  w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska

9-17

8

mgr inż. Zbigniew Samoraj

15.10.2019

9-17

8

16.10.2019

9-18

8

17.10.2019

9-18

8

18.10.2019

9-18

9

21.10.2019

Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h.

9-18

9

mgr inż. Zbigniew Samoraj

22-23.10.2019

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych

9-21

12

mgr inż. Zbigniew Samoraj

23-24.10.2019

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:
- związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
- skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,

- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.

9-17

16

mgr inż. Zbigniew Samoraj

24.-25.10.2019

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem

9-17

9

mgr inż. Zbigniew

Samoraj


RAZEM


87


 Kolejne szkolenie odbędzie się w terminie: październik druga połowa

Cena pełnego szkolenia to 2100zł .

Cena poszczególnych części szkolenia :

część I  - 700zł

część II - 200zł

część III- 350zł

część IV- 450zł

część V - 400zł

Szkolenia są zwolnione z VAT.

Zapisy na szkolenia proszę kierować na adres e-mail centrum@csdir.pl lub poprzez formularz .