Zapis na szkolenie

Dane zgłaszającego:

Dane do faktury:

Dowód wpłaty zaliczki w kwocie 1000 zł lub całości za osobę prosimy wpłacić na konto firmy CSDIR Sp. z o.o.
Brak dowodu wpłaty uniemożliwia przystąpienie do szkolenia.
Informacje dodatkowe Maciej Dworaczyński 794 933 000